• Anasayfa
 • Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Gizlilik sözleşmesi ve kullanım koşulları MeyliMutfak’ın siz kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim yaşatabilmek adına hazırladığı kurallar bütünüdür.

MeyliMutfak Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (bundan sonra “sözleşme” olarak anılacaktır), MeyliMutfak ila MeyliMutfak’a ait http://meylimutfak.com’a (bundan sonra “Meylimutfak.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da Meylimutfak.com’u ziyaret eden internet kullanıcıları (bundan sonra “kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 1. Meylimutfak.com, üyelerine tarif ve içerik paylaşımı yapabilecekleri ortam sağlayan bir web servisidir.
 2. Kullanıcı, Meylimutfak.com’u ziyaret ederek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.
 3. Kullanıcı, Meylimutfak.com’u ziyaret ederken bu sözleşmeye, MeyliMutfak tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.
 4. Kullanıcının Meylimutfak.com’da içeriklere yorum yapabilmesi için gerekli bilgileri sağlamalıdır.
 5. Meylimutfak.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Meylimutfak.com’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
 6. Meylimutfak.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren yorumlar yazmak yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan kullanıcılar, durumları incelendikten sonra Meylimutfak.com tarafından engellenecektir.
 7. Meylimutfak.com ‘da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Meylimutfak.com’a üyeler tarafından girileceği gibi Meylimutfak.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 8. Meylimutfak.com, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği gönderen kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Meylimutfak.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Meylimutfak.com, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda kullanıcı, Meylimutfak.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 9. Meylimutfak.com, kullanıcı’dan gelen içeriği herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 10. Meylimutfak.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Meylimutfak.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Meylimutfak.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 11. Meylimutfak.com ‘da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 12. Kullanıcı, Meylimutfak.com ‘a göndereceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 13. Kullanıcı, Meylimutfak.com tarafından talep edilmeden ve/veya Meylimutfak.com’dan yazılı onay almaksızın ve/veya Meylimutfak.com ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Meylimutfak.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler gönderemez. Meylimutfak.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen Meylimutfak.com ile iletişim kurunuz.
 14. Meylimutfak, Meylimutfak.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, Meylimutfak.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 15. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Meylimutfak.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Meylimutfak.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; MeyliMutfak tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 16. MeyliMutfak, kullanıcının bu sözleşmeye aykırı davranması, Meylimutfak.com’u kullanırken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Meylimutfak.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya MeyliMutfak’ın gerekli görmesi halinde Meylimutfak.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda MeyliMutfak’ın ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 17. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere Meylimutfak.com’da yer alan tüm içerikler ile MeyliMutfak markası ve Meylimutfak.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları MeyliMutfak’a aittir veya MeyliMutfak tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler MeyliMutfak’tan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; MeyliMutfak tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 18. Tüm mali hakları MeyliMutfak’ya ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 19. Meylimutfak.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Meylimutfak.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, Meylimutfak.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması MeyliMutfak’ın yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 20. Kullanıcı, Meylimutfak.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını Meylimutfak.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu sözleşmenin maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı MeyliMutfak’ın yazılı onayına tabidir.
 21. Kullanıcının yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde kullanıcı Meylimutfak.com’un ve MeyliMutfak’ın uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 22. MeyliMutfak, MeyliMutfak.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcının bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı MeyliMutfak’ın sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple MeyliMutfak’tan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 23. MeyliMutfak, Meylimutfak.com’un hizmetlerinin yapısını kullanıcıya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 24. MeyliMutfak, Meylimutfak.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya Meylimutfak.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda MeyliMutfak’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 25. MeyliMutfak’ın veya Meylimutfak.com’nun hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, MeyliMutfak’ın sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bu sebeple; kullanıcının verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 26. Kullanıcının MeyliMutfak’a verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da kullanıcının tercihine bağlı olarak MeyliMutfak’a verdiği veya Meylimutfak.com’un erişimine onay verdiği bilgilerdir. MeyliMutfak, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak MeyliMutfak, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 27. MeyliMutfak, kullanıcının bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber MeyliMutfak tarafından saklanan kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde MeyliMutfak’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 28. MeyliMutfak, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 29. Kullanıcı, Meylimutfak.com’u ziyaret ettiği süre boyunca MeyliMutfak, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 30. MeyliMutfak, zaman zaman Meylimutfak.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcının bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları MeyliMutfak’ın kontrolü altında olmadığı gibi bu sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak MeyliMutfak’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak MeyliMutfak’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 31. Kullanıcı, Meylimutfak.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Meylimutfak.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcının e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
 32. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.
 33. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, MeyliMutfak’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 34. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, kullanıcının Meylimutfak.com ‘a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile MeyliMutfak’ın bu sözleşmede belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının Meylimutfak.com ‘a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini MeyliMutfak’ya yazılı olarak bildirecektir. MeyliMutfak’ın adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu sözleşmeye aktarılacaktır. Aksi takdirde; kullanıcının MeyliMutfak’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve MeyliMutfak’ın bu sözleşmede yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 35. Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, sözleşmenin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 36. Taraflar’ın bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 37. Bu sözleşme, Meylimutfak.com’a yeni özellikler eklendikçe veya Meylimutfak.com kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, kullanıcının Meylimutfak.com’u her ziyaret edişinde bu sözleşmeyi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

Bu gizlilik sözleşmesi 30 Mart 2016 tarihinde güncellenmiştir.